Jeugd & Gezin

Wat kunnen wij voor jou doen

Als gezin met kinderen of individuele jongeren onder 18 jaar oud, kunnen bepaalde (gezins)situaties tot veel zorgen leiden. Het herkennen en erkennen van deze problemen is een uitgangspunt waarin het Kandidatennet helpt. Hierop bieden wij hulp voor gezinnen en jongeren onder 18 jaar oud die geen oplossing vinden voor hun situatie, vastlopen of telkens hetzelfde rondje om de kerk lopen. Wij helpen o.a. bij:

  • sociale en maatschappelijke problemen
  • gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • culturele en integratieproblemen
  • hulp bij geweld en mishandeling
  • problemen op school
Wat is onze werkwijze

Hoe gaan wij bij het Kandidatennet aan het werk met jouw hulpvraag? Wij stellen de volgende activiteiten in om te starten met jouw hulpvraag.

Aanmelding en intakegesprek

Bij het eerste contactmoment kun je ons jouw hulpvraag stellen. Hierop volgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek die geheel vrijblijvend is, hierbij heb je geen verplichtingen. In dit gesprek gaan wij jouw hulpvraag uitgebreid bespreken en kijken wat wij voor jou als ouder of verzorger voor het gezin en/of kind kunnen doen.

Samen gaan wij zoeken naar een doel wat het gezin wil bereiken en bespreken wij wat er nodig is om het doel te halen. Jouw hulpvraag, gezinssituatie en doelstelling leggen wij vast in een samenwerkingsdocument.

Plan van aanpak

Alle stappen en activiteiten of afspraken die nodig zijn worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit is het behandelplan voor de gezinssituatie waarin onze activiteiten en jouw activiteiten als ouder staan omschreven. Met het volgen van dit plan proberen wij het doel voor de hulpvraag te bereiken. Dit plan van aanpak vormt de basis voor de zorgverlening.

Coaching

Voor kinderen vanaf 16 jaar kunnen bepaalde onzekerheden in het dagelijks leven zeer confronterend zijn die hun persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling op school in de weg staan. Daarom stellen wij altijd voor om naast de hulpverlening voor de hulpvraag, ook coaching in te zetten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jongeren een zo zelfstandig leven leren leiden zodat zij daar niet op latere leeftijd problemen bij ondervinden. Kijk voor meer informatie bij Coaching.

Hoe kom je in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor onze hulpverlening dien je eerst te zijn aangemeld bij het Jeugd en Gezinsteam. Je kunt altijd terecht bij een team in jouw buurt voor jouw hulpvraag. Kijk op jeugdengezinsteams.nl/teaminfo/ en vind een team bij jou in de buurt.

Als je met het Jeugd en Gezinsteam hebt gesproken en jouw gezinssituatie komt in aanmerking voor hulp van het Kandidatennet dan zullen wij beginnen met onze hulpverlening. Eventueel kunnen wij jou helpen bij een afspraak maken met het sociale wijkteam.

Belangrijk

Het Kandidatennet vindt de privacy van jou en je gezin heel belangrijk , om die reden zullen wij de hulpvraag en jouw informatie nooit bekend maken bij anderen, tenzij dit een onderdeel uitmaakt van het plan. Wanneer wij een verdenking ondervinden over mogelijk huiselijk geweld en kindermishandeling dan is dan zijn wij altijd verplicht dit te melden volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Neem contact op

Neem contact met ons op of laat hier een bericht achter. 

Bel: 06-47226976

Locatie: Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden (bij LV Roodenburg)

Contact

Kandidatennet
Pieter Bothstraat 27
2315 AP Leiden
(bij LV Roodenburg)
info@kandidatennet.nl
Bel 06-47226976