Volwassenen 27+

Wat kunnen wij voor jou doen

Het Kandidatennet helpt op verschillende manieren aan de de problemen die je als volwassene kunt hebben. Hierbij herkennen wij als hulpverlener de vele problemen die hierbij voor kunnen komen. Wij helpen o.a. bij:

  • huisvesting vinden
  • inkomen of werk vinden
  • scholing vinden
  • hulp bij integratie
  • verblijfsvergunning aanvragen
  • aanmelden voor sociale uitkeringen
  • schuldhulpverlening
  • hulp bij drank en drugsverslaving
  • opbouwen van een zelfstandig bestaan
  • hulp bij huiselijk geweld
Wat is onze werkwijze

Hoe gaan wij bij het Kandidatennet aan het werk met jouw hulpvraag? Wij stellen de volgende activiteiten in om te starten met jouw vraagstuk.

Aanmelding en intakegesprek

Bij jouw eerste contactmoment, wanneer je contact met ons opneemt, kun je jouw hulpvraag bespreken met ons. Hierop volgt een intakegesprek met jou en eventueel ook een partner of iemand die jij mee wilt delen in je hulpvraag. In dit gesprek gaan wij dieper in op jouw situatie om te bepalen wat wij voor jou kunnen doen.

Aan de hand van het intakegesprek bepalen wij samen wat het doel van de zorgverlening gaat zijn en wat er nodig is om dit doel te halen. Op basis hiervan stellen wij een samenwerkingsovereenkomst op.

Plan van aanpak

De hulpverlening vindt plaats op basis van een plan van aanpak, hierin staan alle stappen beschreven die nodig zijn om het doel van de zorgverlening te halen. Hierbij wordt periodiek een evaluatie gemaakt over de vordering van de hulpverlening en nabijheid van het te behalen doel. Dit plan van aanpak vormt de basis voor de zorgverlening.

Hoe kom je in aanmerking

Voor de zorgverlening van het Kandidatennet kom je in aanmerking wanneer je een verwijzing hebt van het sociale wijkteam op basis van de WMO. Je kunt hiervoor vrijblijvend terecht bij een wijkteam in jouw wijk of buurt. Elk wijkteam beschikt tenminste over één persoon waar je terecht kan voor hulp op basis van de WMO. Kijk op de website van jouw gemeente waar een sociaal wijkteam bij jou in de buurt is.

Mocht deze stap lastig zijn dan zal het Kandidatennet vooraf bij aanvang van het intakegesprek jou helpen bij een afspraak te maken met het sociale wijkteam. Wanneer uit de gesprekken met het sociale wijkteam naar voren komt dat je door het Kandidatennet geholpen wilt of kan worden dan zullen wij beginnen met onze hulpverlening.

Belangrijk

Het Kandidatennet vindt privacy heel belangrijk en daarom zullen wij jou en jouw hulpvraag nooit bekend maken bij welke instantie dan ook, tenzij dit een onderdeel van de plan van aanpak is. Maar bij verdenking op huiselijk geweld en kindermishandeling is het Kandidatennet verplicht hier melding van te maken volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Neem contact op

Neem contact met ons op of laat hier een bericht achter. 

Bel: 06-47226976

Locatie: Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden (bij LV Roodenburg)

Contact

Kandidatennet
Pieter Bothstraat 27
2315 AP Leiden
(bij LV Roodenburg)
info@kandidatennet.nl
Bel 06-47226976