Verwijzers

Voor verwijzers

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die betrokken is bij haar cliënten. Wij helpen mensen die
aan de zijlijn zijn geraakt volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Wij bieden individuele
begeleiding, waarbij we het netwerk van de cliënt activeren om stabiliteit te bieden voor de
toekomst. Voor cliënten met een Multi problematiek zorgen wij voor coördinatie en regie in de
hulpverlening. Wij zijn er op gericht de zorgsituatie van de cliënt weer effectief en overzichtelijk te
maken. Dit om de cliënt zo snel mogelijk de regie terug te verlenen, te stabiliseren en zicht op
participatie te geven.

Wat wij bieden

Wij bieden ambulante begeleiding aan iedereen die vanwege problemen in de persoonlijke levenssituatie basisondersteuning nodig heeft. Wij gaan met de cliënt in gesprek, doen onderzoek en stellen een (maatwerk) plan van aanpak op dat bij hem of haar past.

Wij bieden naast basisdienstverlening ook specialistische hulp gericht op versteviging van psychosociale vaardigheden. Wij kunnen in spoedgevallen snel opereren. Ook buiten kantooruren zijn we bereikbaar.

Voor wie we er zijn

Wij zijn er voor mensen die vastgelopen zijn vanwege te veel problemen en zelf hun ondersteuning niet meer kunnen regelen. Wij hebben ervaring met problemen op het vlak van:

  • Huiselijk geweld
  • Migratie en vluchtelingen (taal, integratie, repatriëring)
  • Gezins- en opvoedingsproblematiek
  • Jongeren en jongvolwassenen (18-/18+)
  • Leerplicht, leerproblemen, aansluiting bij school, startkwalificatie
  • Mantelzorg (ontlasten en verstevigen)
  • Dakloosheid
  • Inkomen en schulden
  • Activering en uitzicht op werk

Aan mensen die vanwege hun situatie zwaardere en meer langdurige ondersteuning nodig hebben bieden wij specialistische hulp gericht op versteviging van hun psychosociale vaardigheden.

Waar wij ons onderscheiden

Wij zijn anders vanwege onze grotere toegankelijkheid voor mensen met een zwaardere, complexe levensproblematiek. Onze ervaringen in de omgang met mensen die de Nederlandse taal niet beheersen, kampen met dakloosheid en geen aansluiting vinden bij de reguliere zorg- en
dienstverlening. Door ons multiculturele netwerk en onze ervaring met sociaaljuridische knelpunten die horen bij de integratieproblematiek leveren wij oplossingen waar die er doorgaans niet zijn. Ook zijn wij bijzonder om dat wij trachten vanuit de zorg mensen aan het werk te krijgen.

Contactgegevens

Website: www.kandidatennet.nl
E-mail: info@kandidatennet.nl
Telefoon: 06-47226976
Adres : Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden

Neem contact op

Neem contact met ons op of laat hier een bericht achter. 

Bel: 06-47226976

Locatie: Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden (bij LV Roodenburg)

Contact

Kandidatennet
Pieter Bothstraat 27
2315 AP Leiden
(bij LV Roodenburg)
info@kandidatennet.nl
Bel 06-47226976