Selecteer een pagina

Wat gaat er gebeuren

Wij helpen jou in het vinden en structureren van een zelfstandige leefomgeving en ondersteunen je bij jouw voorbereiding op het vinden van werk, scholing of persoonlijke structuur.

Hierbij kies je zelf een persoon uit je eigen omgeving die jij volledig vertrouwt, die samen met ons werkt aan jouw ontwikkeling en problemen. Zo ben je niet alleen bij jouw ondersteuning door ons.

Coachingstraject

Jouw coach

Wanneer je besluit het coachingstraject te starten, word je gekoppeld aan een persoonlijke coach. Samen met je coach werk je een ontwikkelingstraject uit. Hoe dit traject eruit komt te zien, zal per persoon verschillen aangaande de problemen die je hebt en in hoeverre je bent ontwikkeld in scholing, persoonlijke motivatie en kwalificatie. Hierbij is de duur van het traject bij aanvang niet vast te leggen.

Het traject bestaat uit een aantal fasen waarbinnen je samen met jouw coach aan het werk gaat. Deze fasen worden bepaald door de ernst van jouw problemen, de motivatie om iets te bereiken en de kennis en kunde om datgene te bereiken. Naar behoefte kunnen deze fasen tegelijk naast elkaar lopen of elkaar overlappen.

Vertrouwen en problemen

In deze fase doe jij jouw verhaal. Het voornaamste doel is om inzicht te krijgen in de problemen die je hebt. Denk hierbij aan thuissituatie, schulden, verslaving, dak- of thuisloos zijn, geen werk hebben, etc.

De mate van eigenaarschap wordt ook bepaald in deze fase om te zien in hoeverre je in staat bent jouw problemen te erkennen en aan te pakken. Samen met je coach bepaal je waar je wilt beginnen en/of eventuele doorverwijzing noodzakelijk of mogelijk is.

Wat wij belangrijk vinden is vertrouwen, daarom zullen wij jouw nooit bekend maken bij overheidsinstanties of organisaties zonder jou toestemming, tenzij je daar al bekend bent.

Motivatie en kwalificatie

Hier wordt jouw motivatie en kwalificatie van wat je wilt bereiken in kaart gebracht. Hierbij wordt inzicht verkregen in wat je wel of niet aan ondersteuning nodig hebt in het ontwikkelen van wat je uiteindelijk wilt bereiken.

Wanneer niet duidelijk is wat je motivatie of kwalificatie is, is teleurstelling en faalangst een mogelijk probleem waardoor je uiteindelijk weer terug kan vallen in oude patronen en problemen. Om je hierin te ondersteunen, start Kandidatennet een aantal activiteiten om je een andere kijk op jezelf te geven. De volgende doelen staan hierbij centraal:

 • Bewust worden van je eigen talent en ontwikkeling
 • Zelfvertrouwen vergroten door benoemen van je natuurlijke vaardigheden
 • Positieve leer- en werkervaring opdoen
 • Succeservaringen creëren om je motivatie te vergroten
 • Je aantrekkelijk maken voor toekomstige werkgevers
Skills ontwikkelen

Samen met je coach ga je op zoek naar waar de gaten liggen tussen dat wat je graag wilt bereiken en dat wat je aan vaardigheden en kennis bezit. Samen zoek je uit waar en/of hoe deze vaardigheden en kennis te verwerven zijn.

Kandidatennet werkt samen met organisaties die helpen met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar als het nodig is zal Kandidatennet zelf ook activiteiten organiseren. Waar je jezelf in gaat ontwikkelen hangt van jouw situatie af, maar wij weten uit ervaring dat de volgende onderdelen veel voorkomende ontwikkelingspunten zijn bij de meeste jongeren:

 • Sociale vaardigheden
 • Studievaardigheden
 • Sollicitatietraining
 • Hulp bij presenteren
 • Netwerken
 • Financiële huishouden
Scholing en werk

Het uiteindelijke doel is om weer actief, zelfstandig en doelgericht je leven in te delen met als einddoel het starten van een opleiding, geschikt werk vinden of een zelfstandig gestructureerd leven te hebben.

Wij helpen je met het vinden van een passende opleiding die past bij de fase van jouw ontwikkeling in het coachingstraject en aansluit bij je wensen en vaardigheden. Hierbij word je begeleidt tot aan de start van de studie.

Voor het vinden van werk als einddoel helpt de jobcoach je met het zoeken naar een passende baan en ondersteunt de voorbereiding op het sollicitatieproces.

“Varsha (20) kwam bij Het Kandidatennet zonder school en werk, met een schuld van 5000 euro. Ze solliciteerde zich suf, maar kreeg nooit een reactie. Met de begeleiding van Fatima heeft ze haar school weer opgepakt en afgemaakt, en begint ze binnenkort een vervolgopleiding. Ze heeft een regeling voor haar schulden en die betaalt ze netjes elke maand. Varsha zit weer goed in haar vel, heeft haar leven weer opgepakt en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Af en toe komt ze nog langs om te vertellen hoe het met haar gaat. Zijn wij ook weer blij!”

Je hebt je doel bereikt, en nu?

Wanneer je eenmaal zelfstandig verder gaat en een baan hebt of opleiding bent gestart, dan zal het Kandidatennet je heus nog niet loslaten. Hierdoor kan je altijd weer terugkomen voor hulp bij je coach voor het eventueel herhalen van ontwikkelingspunten of andere hulpvragen.

Neem contact op

Neem contact met ons op of laat hier een bericht achter. 

Je kunt ons ook bezoeken op het vrije inloopspreekuur.

Bel: 06-47226976

Locatie: Pieter Bothstraat 27, 2315 AP Leiden (bij LV Roodenburg)

Spreekuur: elke donderdag van 16.00 – 17.00

Contact

Kandidatennet
Pieter Bothstraat 27
2315 AP Leiden
(bij LV Roodenburg)
info@kandidatennet.nl
Bel 06-47226976