Stichting Legolas, de Ricardo van Rhijn Foundation, Stichting het Kandidatennet en Stichting Narcis steken de koppen bij elkaar om de polarisatie te doorbreken in de wijk. In samenwerking met Roodenburg – Sportpark Noord worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren en “moeders” uit de wijken. Stichting

Legolas stelt speciaal voetballen beschikbaar om op woensdag middag activiteiten uit te voeren op het kunstgrasveld op Sportpark Noord. De moeders hebben eveneens aansluitende activiteiten als YOGA en ZUMBA. Wij geloven bij het activeren van jongeren dat moeders een belangrijke rol spelen. Om de moeders te betrekken bij de activiteiten geloven wij in het doorbreken van de polarisatie alsmede het activeren van jongeren uit de wijken.